Hoe de OkiOki app aan het startscherm van je Android toestel toevoegen?

Hoe de OkiOki app aan het startscherm van je Android toestel toevoegen?

[Sous-titres disponibles en français. Cliquez sur l'icône ⚙︎]

[Subtitles available in English. Click on the ⚙︎ icon]

De OkiOki app is een webapp. Dat wil zeggen dat je ze net zoals een website kan openen in je browser. Je surft gewoon naar www.okioki.app.

In plaats van telkens je browser te openen en naar dit adres te surfen, is het mogelijk om de OkiOki app aan je startscherm van je telefoon of tablet toe te voegen.

  • Open de browser Chrome.
  • Ga naar www.okioki.app.
  • Tijdens je eerste bezoek suggereert je telefoon om OkiOki aan je startscherm toe te voegen. Indien niet, tik rechtsboven op een pictogram met drie puntjes.
  • Tik op 'Toevoegen aan startscherm'.
  • Aanvaard of verander de naam 'OkiOki' en klik op 'Toevoegen'.
  • Klik eventueel nogmaals op 'Toevoegen'.

Probeer nu alle voordelen van OkiOki gedurende 30 dagen gratis.

Go
8,99/m
excl. BTW
1 bankrekening
1 mailbox
1 cloud-folder
25 documenten/m
€ 0.50/extra document
Start nu gratis
Meest gevraagd
Grow
18,99/m
excl. BTW
2 bankrekeningen
2 mailboxen
2 cloud-folders
70 documenten/m
€ 0.30/extra document
Start nu gratis
Scale
44,99/m
excl. BTW
3 bankrekeningen
3 mailboxen
3 cloud-folders
200 documenten/m
€ 0.20/extra document
Start nu gratis

Essayez tous les avantages d'OkiOki pendant 30 jours gratuits

Go
8,99/m
Hors TVA
1 compte bancaire
1 boîte mail
1 dossier stockage
25 documents/mois
€ 0.50/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Le pack populaire !
Grow
18,99/m
Hors TVA
2 comptes bancaires
2 boîtes mail
2 dossiers stockage
70 documents/mois
€ 0.30/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Scale
44,99/m
Hors TVA
3 comptes bancaires
3 boîtes mails
3 dossiers stockage
200 documents/mois
€ 0.20/document supplémentaire
Démarrez gratuitement

Enjoy all the benefits of OkiOki now for free for 30 days.

Go
8,99/m
excl. VAT
1 bank account
1 mailbox
1 cloud folder
25 documents/m
€ 0.50/extra document
Start for free for 30 days
Most popular
Grow
18,99/m
excl. VAT
2 bank accounts
2 mailboxes
2 cloud folders
70 documents/m
€ 0.30/extra document
Start for free for 30 days
Scale
44,99/m
excl. VAT
3 bank accounts
3 mailboxes
3 cloud folders
200 documents/m
€ 0.20/extra document
Start for free for 30 days

Vaak gestelde vragen

Op heel wat vragen hebben we een helder antwoord klaar. Wat is het thema van jouw vraag?

Wat OkiOki voor jou kan betekenen?

Jouw transacties

Jouw documenten

Linken van transacties en documenten

Jij en je accountant

Jouw bedrijf

De veiligheid en privacy van je gegevens

Integraties met andere oplossingen

Foire aux questions

Nous avons des réponses claires. Quel est le thème de votre question?

Ce qu'OkiOki peut signifier pour vous

Vos transactions

Vos documents

Lier les documents et les transactions

Vous et votre comptable

Votre entreprise

La sécurité et la confidentialité de vos données

Intégrations avec d'autres solutions

Frequently asked questions

We've got our answers lined up. What is your question about?

What OkiOki can do for you

Your transactions

Your documents

Matching transactions & documents

You and your accountant

Your business

Your privacy & safety

Integrations with other solutions