Hoe je MyFact verkoopfacturen in OkiOki ontvangen

Hoe je MyFact verkoopfacturen in OkiOki ontvangen

[Sous-titres disponibles en français. Cliquez sur l'icône ⚙︎]

[Subtitles available in English. Click on the ⚙︎ icon]

Maak je vandaag je facturen via de online facturatie software van MyFact, dan kan je op een eenvoudige manier al deze facturen ook in OkiOki ontvangen. En dus ook realtime hun betaalstatus opvolgen.

Als je in je e-mail instellingen hebt gekozen voor de verzendwijze "Gmail of Google Workspace" en je hebt deze mailbox ook gelinkt met OkiOki dan hoef je verder niets in te stellen. OkiOki pikt nl. ieder verkoopfactuur dat via je eigen mailbox buitengaat op. Eenvoudiger kan het niet!

Voor elke andere verzendwijze (of als je jouw Google mailbox niet hebt gelinkt met OkiOki) kan je volgende stappen volgen:

1) Ga in je MyFact account naar Instellingen > E-mailadressen en klik op je e-mail adres.

2) Klik in het kader "BCC-adres" op "Aanpassen".

3) Vul je OkiOki e-mailadres in en klik op "Bewaren".

Je OkiOki e-mailadres kan je terugvinden in OkiOki onder 'Account > OkiOki e-mailadres'.

Herhaal eventueel deze stappen voor de andere e-mailadressen in je account.

Vanaf nu zal iedere mail die vertrekt uit MyFact ook toekomen in OkiOki. OkiOki bewaart automatisch al je verkoopfacturen vanuit MyFact en ze laat je weten of je klanten je facturen reeds betaald hebben. Daarenboven verstuurt OkiOki je facturen ook door naar je accountant.

Handig, niet?

Probeer nu alle voordelen van OkiOki gedurende 30 dagen gratis.

Go
8,99/m
excl. BTW
1 bankrekening
1 mailbox
1 cloud-folder
25 documenten/m
€ 0.50/extra document
Start nu gratis
Meest gevraagd
Grow
18,99/m
excl. BTW
2 bankrekeningen
2 mailboxen
2 cloud-folders
70 documenten/m
€ 0.30/extra document
Start nu gratis
Scale
44,99/m
excl. BTW
3 bankrekeningen
3 mailboxen
3 cloud-folders
200 documenten/m
€ 0.20/extra document
Start nu gratis

Essayez tous les avantages d'OkiOki pendant 30 jours gratuits

Go
8,99/m
Hors TVA
1 compte bancaire
1 boîte mail
1 dossier stockage
25 documents/mois
€ 0.50/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Le pack populaire !
Grow
18,99/m
Hors TVA
2 comptes bancaires
2 boîtes mail
2 dossiers stockage
70 documents/mois
€ 0.30/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Scale
44,99/m
Hors TVA
3 comptes bancaires
3 boîtes mails
3 dossiers stockage
200 documents/mois
€ 0.20/document supplémentaire
Démarrez gratuitement

Enjoy all the benefits of OkiOki now for free for 30 days.

Go
8,99/m
excl. VAT
1 bank account
1 mailbox
1 cloud folder
25 documents/m
€ 0.50/extra document
Start for free for 30 days
Most popular
Grow
18,99/m
excl. VAT
2 bank accounts
2 mailboxes
2 cloud folders
70 documents/m
€ 0.30/extra document
Start for free for 30 days
Scale
44,99/m
excl. VAT
3 bank accounts
3 mailboxes
3 cloud folders
200 documents/m
€ 0.20/extra document
Start for free for 30 days

Frequently asked questions

We've got our answers lined up. What is your question about?

What OkiOki can do for you

Your transactions

Your documents

Matching transactions & documents

You and your accountant

Your business

Your privacy & safety

Integrations with other solutions