Hoe Lampiris facturen in je mailbox ontvangen

Hoe Lampiris facturen in je mailbox ontvangen

[Sous-titres disponibles en français. Cliquez sur l'icône ⚙︎]

[Subtitles available in English. Click on the ⚙︎ icon]

Je financiële administratie makkelijker maken, begint bij het verminderen van papieren facturen. Of zoals wij zeggen: maximaal digitaal!

In deze video tonen we je hoe je eenvoudig je Lampiris-voorkeuren aanpast, zodat je in de toekomst elk Lampiris factuur via e-mail ontvangt.

Je hebt drie dingen nodig om van start te gaan:

  • Je Lampiris gebruikersnaam
  • je wachtwoord
  • en het e-mailadres waar je je facturen op wil ontvangen


Klaar? Back to business dan! ;-)

Surf naar ‘www.lampiris.be’.

‍Klik op ‘Mijn klantenzone’.

‍Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in op het loginscherm en klik op ‘Aanmelden’.

‍Nu je ingelogd bent in je Lampiris account klik je op ‘Mijn voorkeuren’.

‍Vervolgens klik je op ‘Mijn facturatiegegevens’.
Hier vind je je facturatiewijze. Daarin staat ‘Je facturen worden verzonden per post’. Maar wij gaan maximaal digitaal, remember?

‍Klik dus op ‘E-mail’.

‍Vul je e-mailadres in. En bevestig nogmaals je e-mailadres.
Denk aan onze tip over een apart facturatie-adres. Maar hey, jij beslist. Elk e-mailadres werkt.

‍Klik op ‘E-mail activeren’.

‍Lampiris heeft nu je voorkeuren bewaard.
Vanaf nu ontvang je al je facturen in je mailbox.

Eenmaal je facturen in je mailbox dan is OkiOki er om ze voor jou te verzamelen en te verwerken. OkiOki herinnert je aan te betalen facturen, volgt de betalingen van je klanten mee op en zorgt ervoor dat al je facturen op tijd bij je accountant geraken.

Maak komaf met die kwartaalstress en voel je weer helemaal OkiOki ;-)

Probeer nu alle voordelen van OkiOki gedurende 30 dagen gratis.

Go
8,99/m
excl. BTW
1 bankrekening
1 mailbox
1 cloud-folder
25 documenten/m
€ 0.50/extra document
Start nu gratis
Meest gevraagd
Grow
18,99/m
excl. BTW
2 bankrekeningen
2 mailboxen
2 cloud-folders
70 documenten/m
€ 0.30/extra document
Start nu gratis
Scale
44,99/m
excl. BTW
3 bankrekeningen
3 mailboxen
3 cloud-folders
200 documenten/m
€ 0.20/extra document
Start nu gratis

Essayez tous les avantages d'OkiOki pendant 30 jours gratuits

Go
8,99/m
Hors TVA
1 compte bancaire
1 boîte mail
1 dossier stockage
25 documents/mois
€ 0.50/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Le pack populaire !
Grow
18,99/m
Hors TVA
2 comptes bancaires
2 boîtes mail
2 dossiers stockage
70 documents/mois
€ 0.30/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Scale
44,99/m
Hors TVA
3 comptes bancaires
3 boîtes mails
3 dossiers stockage
200 documents/mois
€ 0.20/document supplémentaire
Démarrez gratuitement

Enjoy all the benefits of OkiOki now for free for 30 days.

Go
8,99/m
excl. VAT
1 bank account
1 mailbox
1 cloud folder
25 documents/m
€ 0.50/extra document
Start for free for 30 days
Most popular
Grow
18,99/m
excl. VAT
2 bank accounts
2 mailboxes
2 cloud folders
70 documents/m
€ 0.30/extra document
Start for free for 30 days
Scale
44,99/m
excl. VAT
3 bank accounts
3 mailboxes
3 cloud folders
200 documents/m
€ 0.20/extra document
Start for free for 30 days

Vaak gestelde vragen

Op heel wat vragen hebben we een helder antwoord klaar. Wat is het thema van jouw vraag?

Wat OkiOki voor jou kan betekenen?

Jouw transacties

Jouw documenten

Linken van transacties en documenten

Jij en je accountant

Jouw bedrijf

De veiligheid en privacy van je gegevens

Integraties met andere oplossingen

Foire aux questions

Nous avons des réponses claires. Quel est le thème de votre question?

Ce qu'OkiOki peut signifier pour vous

Vos transactions

Vos documents

Lier les documents et les transactions

Vous et votre comptable

Votre entreprise

La sécurité et la confidentialité de vos données

Intégrations avec d'autres solutions

Frequently asked questions

We've got our answers lined up. What is your question about?

What OkiOki can do for you

Your transactions

Your documents

Matching transactions & documents

You and your accountant

Your business

Your privacy & safety

Integrations with other solutions