Afzenders van facturen negeren

Afzenders van facturen negeren

[Sous-titres disponibles en français. Cliquez sur l'icône ⚙︎]

[Subtitles available in English. Click on the ⚙︎ icon]

Soms zit er een factuur in je mailbox dat niet bestemd is voor je zakelijke administratie. OkiOki zal die dan ook oppikken. Natuurlijk kan je die makkelijk onmiddellijk verwijderen.

Bij dergelijke facturen geeft OkiOki in het verwijder-bevestigingsscherm je nu ook de optie om de facturen van dezelfde afzender de volgende keer gewoon te negeren. Klik je de optie aan dan zal je dus geen facturen meer van dat specifieke e-mailadres in OkiOki ontvangen.

Onder het menu ‘Je account’ heb je in het menu ‘Uitgesloten e-mailadressen’ een overzicht van alle e-mailadressen die OkiOki zo voor jou negeert. Wil je toch terug facturen van een bepaald e-mailadres ontvangen, dan verwijder je dat adres uit deze lijst.

Zo leer je OkiOki nog efficiënter voor jou te werken en vermijd je dus dat je telkens opnieuw een gelijkaardige factuur moet verwijderen.

Probeer nu alle voordelen van OkiOki gedurende 30 dagen gratis.

Go
8,99/m
excl. BTW
1 bankrekening
1 mailbox
1 cloud-folder
25 documenten/m
€ 0.50/extra document
Start nu gratis
Meest gevraagd
Grow
18,99/m
excl. BTW
2 bankrekeningen
2 mailboxen
2 cloud-folders
70 documenten/m
€ 0.30/extra document
Start nu gratis
Scale
44,99/m
excl. BTW
3 bankrekeningen
3 mailboxen
3 cloud-folders
200 documenten/m
€ 0.20/extra document
Start nu gratis

Essayez tous les avantages d'OkiOki pendant 30 jours gratuits

Go
8,99/m
Hors TVA
1 compte bancaire
1 boîte mail
1 dossier stockage
25 documents/mois
€ 0.50/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Le pack populaire !
Grow
18,99/m
Hors TVA
2 comptes bancaires
2 boîtes mail
2 dossiers stockage
70 documents/mois
€ 0.30/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Scale
44,99/m
Hors TVA
3 comptes bancaires
3 boîtes mails
3 dossiers stockage
200 documents/mois
€ 0.20/document supplémentaire
Démarrez gratuitement

Enjoy all the benefits of OkiOki now for free for 30 days.

Go
8,99/m
excl. VAT
1 bank account
1 mailbox
1 cloud folder
25 documents/m
€ 0.50/extra document
Start for free for 30 days
Most popular
Grow
18,99/m
excl. VAT
2 bank accounts
2 mailboxes
2 cloud folders
70 documents/m
€ 0.30/extra document
Start for free for 30 days
Scale
44,99/m
excl. VAT
3 bank accounts
3 mailboxes
3 cloud folders
200 documents/m
€ 0.20/extra document
Start for free for 30 days

Frequently asked questions

We've got our answers lined up. What is your question about?

What OkiOki can do for you

Your transactions

Your documents

Matching transactions & documents

You and your accountant

Your business

Your privacy & safety

Integrations with other solutions