Codabestanden op basis van PSD2 gegevens. De feiten op een rijtje.

[Sous-titres disponibles en français. Cliquez sur l'icône ⚙︎]

[Subtitles available in English. Click on the ⚙︎ icon]

Wat zijn coda-bestanden?

Coda-bestanden zijn eigenlijk gecodeerde rekeninguittreksels en vervangen vandaag de klassieke rekeninguittreksels. Het zijn elektronische bestanden waarin uitgebreide en gedetailleerde informatie en gegevens vervat zitten over verrichtingen op de rekeningen van ondernemers, alsook de bijlagen. Deze bestanden helpen bij het boeken van financiële verrichtingen.  

Waarom zijn coda-bestanden nuttig?

Coda-bestanden gebruiken voor je boekhouding heeft heel wat voordelen:

 • Weinig kans op fouten omdat alles automatisch ingelezen wordt.  
 • Je kan coda-bestanden heel gemakkelijk uploaden in je boekhoudsoftware en meteen verwerken.
 • Alles is digitaal. Geen papieren rekeninguittreksels meer dus.
 • Je bespaart tijd want de afpunting gebeurt automatisch.  

Coda-bestanden via PSD2

De informatie die in de coda-bestanden te vinden is, kan uit twee verschillende bronnen komen:

 • De rekeninguittreksels die destijds door Febelfin zijn vertaald naar coda-bestanden en die Codabox vandaag commercialiseert.
 • De rekeninginformatie die de banken beschikbaar stellen via PSD2. PSD2 (Payment Services Directive) is een Europese richtlijn om het betaalverkeer te reguleren en de veiligheid ervan te waarborgen.

33reasons nv, het bedrijf achter OkiOki, is in het kader van de PSD2 (Payment Services Directive) richtlijn een Account Information Service Provider (AISP) erkend door de Nationale Bank van België. Omdat de banken rekeninginformatie van zichtrekeningen beschikbaar stellen via PSD2, kan OkiOki deze rekeninginformatie van ondernemers uitlezen, uiteraard met hun toestemming. De toestemming moet de ondernemer om de 90 dagen hernieuwen. Daarom volgt OkiOki deze hernieuwing automatisch op met de ondernemer.

Op basis van die PSD2 rekeninginformatie van de ondernemer kan OkiOki coda-bestanden creëren die ze beschikbaar stelt aan de accountant. De OkiOki coda-bestanden combineren dus eigenlijk de voordelen van coda-bestanden en de voordelen van PSD2!  

Combineer de voordelen van het standaard coda formaat ...

 • Volledig afgestemd op de Belgische markt.
 • De volgende dag beschikbaar.
 • Incl. nummering, datum en begin- en eindsaldo.
 • Incl. onderscheid tussen bruto bedrag en commissie voor betalingen via betaalterminals of kredietkaarten.

Het is dus echt een boekhoudkundig stuk gemaakt voor de verschillende boekhoudpakketten.

... met de voordelen van coda-bestanden gebaseerd op PSD2.

 • Alle Belgische banken.
 • Ook reeds sommige buitenlandse banken zoals N26 en Bunq. (Binnenkort ook Wise)
 • Geen mandaat te regelen (en dus ook niet moeten wachten op je coda-bestanden), geen mandaatkosten.
 • Geen kosten bij de bank voor de ondernemer.
 • Retro-actief tot 90 dagen.

CODA+

Coda-bestanden hebben dus zeker hun voordeel.

Maar,

 • coda-bestanden hebben nog te vaak een hoge kost,
 • zijn niet beschikbaar voor alle banken en
 • helpen niet om betalingen m.b.t. bonnetjes of facturen zonder gestructureerde mededeling automatisch te verwerken.

Daarom is er nu CODA+. Coda-bestanden met een plus. Extra features en dus ook extra automatisering:

CODA+ omvat:

Ontdek alles over CODA+ en de voordelen t.o.v. de klassieke coda-bestanden van bijvoorbeeld Codabox.

Meer weten?

Wil je als accountant graag meer weten over de OkiOki codabestanden? Boek een afspraak en laat ons even bijpraten. We luisteren graag naar jouw uitdagingen en tonen je hands-on hoe OkiOki een antwoord biedt.

Probeer nu alle voordelen van OkiOki gedurende 30 dagen gratis.

Go
8,99/m
excl. BTW
1 bankrekening
1 mailbox
1 cloud-folder
25 documenten/m
€ 0.50/extra document
Start nu gratis
Meest gevraagd
Grow
18,99/m
excl. BTW
2 bankrekeningen
2 mailboxen
2 cloud-folders
70 documenten/m
€ 0.30/extra document
Start nu gratis
Scale
44,99/m
excl. BTW
3 bankrekeningen
3 mailboxen
3 cloud-folders
200 documenten/m
€ 0.20/extra document
Start nu gratis

Essayez tous les avantages d'OkiOki pendant 30 jours gratuits

Go
8,99/m
Hors TVA
1 compte bancaire
1 boîte mail
1 dossier stockage
25 documents/mois
€ 0.50/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Le pack populaire !
Grow
18,99/m
Hors TVA
2 comptes bancaires
2 boîtes mail
2 dossiers stockage
70 documents/mois
€ 0.30/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Scale
44,99/m
Hors TVA
3 comptes bancaires
3 boîtes mails
3 dossiers stockage
200 documents/mois
€ 0.20/document supplémentaire
Démarrez gratuitement

Enjoy all the benefits of OkiOki now for free for 30 days.

Go
8,99/m
excl. VAT
1 bank account
1 mailbox
1 cloud folder
25 documents/m
€ 0.50/extra document
Start for free for 30 days
Most popular
Grow
18,99/m
excl. VAT
2 bank accounts
2 mailboxes
2 cloud folders
70 documents/m
€ 0.30/extra document
Start for free for 30 days
Scale
44,99/m
excl. VAT
3 bank accounts
3 mailboxes
3 cloud folders
200 documents/m
€ 0.20/extra document
Start for free for 30 days

Ebook
Les portails en pré-comptabilité : toujours actuels ?

Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre portail comptable aujourd'hui et comment vous pouvez faire une différence pour vous et vos entrepreneurs.

Download

Ebook
De zin en onzin van het boekhoudportaal in pre-accounting.

Ontdek hoe je vandaag het meeste kan halen uit je boekhoudportaal en hoe je het verschil kan maken voor jezelf en je ondernemers.

Download