5 handige trucs om uw facturen rapper betaald te krijgen

[Sous-titres disponibles en français. Cliquez sur l'icône ⚙︎]

[Subtitles available in English. Click on the ⚙︎ icon]

Elk bedrijf heeft een hekel aan klanten die niet tijdig betalen. En als de betaaltermijn oploopt, wachten ondernemers steeds langer op hun geld. Deze lange termijnen kunnen bovendien leiden tot ernstige cashflowproblemen…

Maar maak je geen zorgen, er zijn meerdere dingen die je kan doen om je facturen sneller betaald te krijgen! Door onderstaande tips toe te passen en betalingen simpel en laagdrempelig te houden, heb je rapper je centen.  

1. Check je klanten op voorhand

Een eerste maatregel die je kan treffen, is de kredietwaardigheid van je potentiële klanten op voorhand nagaan.  

Je kan dit doen via simpele Google of social media zoekopdrachten naar het bedrijf met eventuele toevoeging van termen als ‘fraude’ of ‘slechte ervaring’. Op Google en social media vind je vaak ook klantenrecensies terug die een beeld van het bedrijf kunnen schetsen.  

Er bestaan ook websites om te achterhalen met wie je zaken doet, denk aan companyweb.be of de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hier vind je o.a. informatie over de betalingscapaciteit en de winstgevendheid van Belgische bedrijven.  

2. Communiceer de betalingstermijn op uw factuur

Een tweede tip is om de betalingstermijn van je factuur duidelijk te communiceren. Gangbare betalingstermijnen van bedrijven en sectoren kunnen verschillen van degene waar jij toe behoort. 15 of 30 dagen zijn echter vaak voorkomende betalingstermijnen.

Toon op je factuur duidelijk een zin als “Deze factuur is te betalen binnen de 30 dagen”. Het is extra belangrijk om bij nieuwe klanten op te volgen of ze deze betalingstermijn respecteren. Indien dit niet het geval is, houd je dit best bij in een betalingsgeschiedenis van je klanten.  

Verder is het belangrijk om algemene voorwaarden en legaal bindende afspraken zoals bv. eigendomsvoorbehoud duidelijk te vermelden.  

3. Bied gemak voor je klant

We zijn als mensen luie wezens en we gaan maar al te vaak de makkelijke dingen op ons to-dolijstje eerst uitvoeren. Net daarom is het essentieel om het betalen van je facturen zo gemakkelijk en laagdrempelig mogelijk te houden.  

Dit kan je doen door te werken met een vlotte online facturatie. Best verstuur je vlak na de levering je factuur vanuit je administratiesoftware naar je klant. Op dit factuur vermeld je kort en bondig de samenvattende betalingsgegevens.

Ook de transactie zelf kan je laagdrempeliger maken door op je factuur bijvoorbeeld een QR-code toe te voegen waarmee de betaling in één twee drie is uitgevoerd.  

4. Vooruitbetaling kan onzekerheid wegnemen

Door particulieren (een deel van) je factuur vooraf te laten betalen, verklein je het risico voor je bedrijf. Hoewel er voor dit bedrag in België geen wettelijke beperking geldt, hou je best voldoende rekening met je klanten.

Je kan vooruitbetaling of aanbetaling aantrekkelijk maken door kortingen of andere voordelen aan te bieden, op deze manier creëer je een win-winsituatie.  

5. Volg facturen op & stuur betalingsherinneringen

Je mag niet vergeten je openstaande facturen grondig op te volgen. Wanneer de betalingstermijn verlopen is, contacteer je de klant.  

Je kan de klant bv. bellen maar het is nog handiger om met herinneringen via mail te werken. Met automatische betalingsherinneringen hoef je hier zelf geen tijd aan op te offeren.  

Indien je factuur achterstallig blijft, geef je best een belletje of stuur je de opvolgende betalingsherinneringen op via de post. Het is immers goed mogelijk dat je e-facturen je klant niet bereiken wegens bijvoorbeeld een veranderd e-mailadres.

Tenslotte is het mogelijk om gebruik te maken van diensten als unpaid.be of recovr.be om moeilijkheden met achterstallige facturen of wanbetalers op te lossen. Deze diensten helpen bij het optimaliseren van de opvolging en betaling van je facturen en helpen je langdradige juridische procedures te voorkomen.  

Word sneller betaald met OkiOki

De facturatie features in onze app passen een aantal van bovenstaande tips automatisch toe.  

OkiOki maakt voor jou nl.:

  • Gepersonaliseerde facturen en offertes
  • Een handig overzicht van de betalingsdetails op de factuur
  • Incl. een QR-code voor snelle betaling
  • Een real-time lijst van openstaande verkoopfacturen afgepunt met de bank

Op deze manier lig jij niet meer wakker over het opvolgen van facturen!  

Wil jij dankzij OkiOki ook sneller betaald worden? Probeer ze 30 dagen gratis uit.  

Probeer nu alle voordelen van OkiOki gedurende 30 dagen gratis.

Go
8,99/m
excl. BTW
1 bankrekening
1 mailbox
1 cloud-folder
25 documenten/m
€ 0.50/extra document
Start nu gratis
Meest gevraagd
Grow
18,99/m
excl. BTW
2 bankrekeningen
2 mailboxen
2 cloud-folders
70 documenten/m
€ 0.30/extra document
Start nu gratis
Scale
44,99/m
excl. BTW
3 bankrekeningen
3 mailboxen
3 cloud-folders
200 documenten/m
€ 0.20/extra document
Start nu gratis

Essayez tous les avantages d'OkiOki pendant 30 jours gratuits

Go
8,99/m
Hors TVA
1 compte bancaire
1 boîte mail
1 dossier stockage
25 documents/mois
€ 0.50/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Le pack populaire !
Grow
18,99/m
Hors TVA
2 comptes bancaires
2 boîtes mail
2 dossiers stockage
70 documents/mois
€ 0.30/document supplémentaire
Démarrez gratuitement
Scale
44,99/m
Hors TVA
3 comptes bancaires
3 boîtes mails
3 dossiers stockage
200 documents/mois
€ 0.20/document supplémentaire
Démarrez gratuitement

Enjoy all the benefits of OkiOki now for free for 30 days.

Go
8,99/m
excl. VAT
1 bank account
1 mailbox
1 cloud folder
25 documents/m
€ 0.50/extra document
Start for free for 30 days
Most popular
Grow
18,99/m
excl. VAT
2 bank accounts
2 mailboxes
2 cloud folders
70 documents/m
€ 0.30/extra document
Start for free for 30 days
Scale
44,99/m
excl. VAT
3 bank accounts
3 mailboxes
3 cloud folders
200 documents/m
€ 0.20/extra document
Start for free for 30 days

Vaak gestelde vragen

Op heel wat vragen hebben we een helder antwoord klaar. Wat is het thema van jouw vraag?

Wat OkiOki voor jou kan betekenen?

Jouw transacties

Jouw documenten

Linken van transacties en documenten

Jij en je accountant

Jouw bedrijf

De veiligheid en privacy van je gegevens

Integraties met andere oplossingen

Foire aux questions

Nous avons des réponses claires. Quel est le thème de votre question?

Ce qu'OkiOki peut signifier pour vous

Vos transactions

Vos documents

Lier les documents et les transactions

Vous et votre comptable

Votre entreprise

La sécurité et la confidentialité de vos données

Intégrations avec d'autres solutions

Frequently asked questions

We've got our answers lined up. What is your question about?

What OkiOki can do for you

Your transactions

Your documents

Matching transactions & documents

You and your accountant

Your business

Your privacy & safety

Integrations with other solutions

Ebook
Les portails en pré-comptabilité : toujours actuels ?

Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre portail comptable aujourd'hui et comment vous pouvez faire une différence pour vous et vos entrepreneurs.

Download

Ebook
De zin en onzin van het boekhoudportaal in pre-accounting.

Ontdek hoe je vandaag het meeste kan halen uit je boekhoudportaal en hoe je het verschil kan maken voor jezelf en je ondernemers.

Download