Codabestanden op basis van PSD2 rekeninginformatie

Als ondernemer of accountant werk je vandaag misschien al met codabestanden. Deze vervangen de klassieke rekeninguittreksels en helpen bij het boeken van de financiële verrichtingen. Vandaag zijn er twee bronnen voor de informatie die in de codabestanden wordt aangeboden.

  • De rekeninguittreksels die destijds door Febelfin zijn vertaald naar codabestanden en die Codabox vandaag commercialiseert.
  • De rekeninginformatie die de banken beschikbaar stellen via PSD2. PSD2 (Payment Services Directive) is een Europese richtlijn om het betaalverkeer te reguleren en de veiligheid ervan te waarborgen.

33reasons nv, het bedrijf achter OkiOki, is in het kader van de PSD2 richtlijn een Account Information Service Provider (AISP) erkend door de Nationale Bank van België. Daardoor kunnen we je rekeninginformatie uitlezen bij je bank. Als ondernemer geef je bij registratie in OkiOki je toestemming ('consent') aan OkiOki om je zichtrekening uit te lezen. Daardoor kan OkiOki de ondernemer actief opvolgen en alle nodige informatie automatisch aan de accountant bezorgen. Deze toestemming is geldig voor een periode van 90 dagen waarna we opnieuw de toestemming vragen aan de ondernemer.

Op basis van de PSD2 rekeninginformatie van de ondernemer creëert OkiOki codabestanden die ze beschikbaar stelt aan de accountant. Zo kan de accountant makkelijk de financiële verrichtingen van de ondernemer boeken.

OkiOki codabestanden vergeleken

Standaard

Het coda formaat is specifiek ontwikkeld voor de accountancy-wereld. Onze OkiOki codabestanden volgen dan ook deze standaard.

Toestemming

De ondernemer geeft zelf toestemming om zijn rekeninginformatie te delen. Deze toestemming gebeurt volledig digitaal binnen de app van OkiOki.

Er zijn dus ook geen mandaten nodig die bijvoorbeeld de ondertekening van een PDF document vereisen en er zijn hier ook geen setup-kosten aan verbonden.

De toestemming moet wel om de 90 dagen hernieuwd worden. Daarom volgt OkiOki deze hernieuwing automatisch op met de ondernemer.

Start- en eindsaldi

Voor de accountant is het van belang dat ieder codabestand een start- en eind saldo bevat. De PSD2 rekeninginformatie bevat deze saldi niet. Maar, in tegenstelling tot andere spelers, zorgt OkiOki ervoor dat haar codabestanden deze saldi wel bevatten. We zullen nooit codabestanden bezorgen zonder dat de saldi bekend zijn.

Zichtrekeningen, geen spaar- en beleggingsrekeningen

Banken zijn vandaag enkel verplicht hun zichtrekeningen te delen onder PSD2. Vandaar dat OkiOki enkel codabestanden van zichtrekeningen kan aanbieden.

Volledigheid van de data

Via PSD2 beschikken we momenteel over minder rijke data dan de codabestanden op basis van de uittreksels. De belangrijkste verschillen zijn dat de transactietypes niet zo granulair gedefinieerd of beschreven zijn en dat de informatie over afbetaling van leningen (opsplitsing kapitaal en intrest) niet beschikbaar is. Voor betalingen met kredietkaarten beschikken we daarentegen wel over de informatie omtrent de brutto en netto bedragen.

Alle Belgische banken

Gezien alle Belgische banken vandaag de PSD2 richtlijn moeten volgen en dus de rekeninginformatie moeten ter beschikking stellen, kunnen we ook codabestanden aanbieden voor alle Belgische banken. Dus ook Argenta bijvoorbeeld ;-)

En codabestanden voor VISA en Mastercard uitgaven

OkiOki biedt binnenkort ook codabestanden voor alle VISA en Mastercard uitgaven, ongeacht de bank. En dan wordt het pas echt makkelijker om deze uitgaven ook af te punten.

Prijs

Vaak zien accountants en ondernemers nog af van het gebruik van codabestanden omwille van de prijs. Dit betekent meer manueel werk voor de accountant en de ondernemer die ook telkens de uittreksels moet aanleveren. OkiOki streeft steeds naar de weg van de minste weerstand en wil dan ook dat iedere accountant over codabestanden kan beschikken. Logisch toch? Daarom willen we de prijs van codabestanden democratiseren.

OkiOki codabestanden zijn eenvoudigweg beschikbaar aan een additionele kost van 1,50 euro per rekening per maand voor alle ondernemers die van OkiOki gebruik maken. En dit is ook de enige kost. Een ondernemer gaat dus niet bij de bank extra moeten betalen voor het beschikbaar stellen van de codabestanden.

Codabestanden en éénmanszaken

Het boeken van de financiële verrichtingen is een verplichting voor vennootschappen maar niet voor eenmanszaken. Door deze verrichtingen te boeken, weet de accountant ineens of hij nog documenten ontbreekt van de ondernemer en of die ondernemer geen facturen dubbel heeft betaald. Maar voor een eenmanszaak is die opvolging er niet. Slechts enkele accountants volgen hun eenmanszaken financieel op.
Dit betekent dat eenmanszaken vaak veel geld verliezen doordat ze te weinig documenten bezorgen aan hun accountant en daardoor te weinig btw aftrek genieten.

Eenmanszaken worden door OkiOki altijd financieel afgepunt. Dus dankzij OkiOki zullen ze altijd alle documenten aan de accountant bezorgen en erop gewezen worden als ze facturen dubbel zouden betaald hebben. OkiOki is in dat opzicht een financiële no-brainer voor eenmanszaken gezien de ondernemer gewoon meer geld op de rekening overhoudt dankzij OkiOki.

Voor eenmanszaken zijn altijd ook de codabestanden beschikbaar, waardoor je als accountant misschien toch zou overwegen om ook deze ondernemers financieel af te punten.

Heb je een vraag over onze OkiOki codabestanden?

Boek een korte videocall met ons en we helpen je graag verder.

Benieuwd om OkiOki aan het werk te zien?
Boek je demo.