Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 14/10/2020

Even  samengevat

Laten we het even eenvoudig houden.

Als je OkiOki aanstelt als je digitale assistent, dan gaat zij "all-the-way" om je te ondersteunen met de financiële administratie van je onderneming (vennootschap of zelfstandige).

Een eenvoudig abonnement

OkiOki heeft maandenlang gewerkt om deze diensten vorm te geven en jij kan er gebruik van maken zolang je voor die diensten betaalt (hetzij via je accountant, hetzij rechtstreeks als ondernemer). Je krijgt dan ook enkel de diensten aangeboden waarvoor je een abonnement hebt betaald en zij gaat ervan uit dat je die ook enkel gebruikt om je financiële administratie op orde te krijgen en te houden.

Jij blijft eindverantwoordelijk en houdt het overzicht

Weet dat OkiOki haar best zal doen om je te helpen, maar dat jij uiteindelijk eindverantwoordelijke blijft van je onderneming en de data die je met haar deelt. Hoe graag ze ook autonoom werkt, ze heeft af en toe aansturing nodig en die kan ze enkel van jou krijgen. Sommige beslissingen zal OkiOki dan ook aan jou overlaten en soms zal je haar moeten helpen om iets recht te zetten dat ze verkeerd had geïnterpreteerd.
Uiteindelijk ben jij eindverantwoordelijk voor het (aantal) documenten dat jij oplaadt. Hou er rekening mee dat de kosten voor het gebruik van de OkiOki App kunnen oplopen als jij meer documenten oplaadt dan in eerste instantie is afgesproken.

Veiligheid gegarandeerd, erkend door de Nationale Bank van België

OkiOki heeft een licentie van de Nationale bank om toegang te krijgen tot je betaalrekening(en) en beseft maar al te goed dat veiligheid een basis vereiste is. Ze heeft zich omringd door experten op dat vlak, zodat ze er voor kan zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Sowieso blijft ze, zoals een goede assistent betaamt, erg discreet over de zaken die ze van jou leert (zie daarvoor de privacy policy), om haar diensten te verbeteren moet zij (en haar team) immers af en toe wel zaken bekijken die je met haar hebt gedeeld.

Je kan je abonnement op elk moment stopzetten, no strings attached

Indien je toch zou vinden dat ze geen meerwaarde betekent voor je financiële administratie, dan wil ze graag van je horen wat je mist, stuur haar die info op hello@33reasons.be. Als je echt de samenwerking wil stopzetten dan kan dat natuurlijk ook. OkiOki zal dan erg teleurgesteld zijn in zichzelf, maar professioneel als ze is, zal ze ervoor zorgen dat alles perfect wordt opgevolgd.

Wil je meer details over de afspraken die je aanvaardt als je met OkiOki in zee gaat? Lees dan zeker verder want hieronder staan alle nitty-gritty details.

Alle details op een rijtje

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen 33REASONS NV, met maatschappelijke zetel te 9451 Haaltert, Hofstraat 58, en geregistreerd bij de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0718.718.233 (hierna "33REASONS" of "wij") en jou ( hierna, de "Gebruiker" of "je"), voor het gebruik van onze mobiele app "OkiOki" (hierna de "OkiOki App"). Deze gebruiksvoorwaarden regelen de toegang en het gebruik van de OkiOki-app door de gebruikers en de daarin opgenomen advertenties, documenten, video's en informatie (hierna de 'informatie').

Door het vak "Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden" aan te vinken of door de OkiOki-app te installeren, downloaden, openen of anderszins te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, klik dan niet op het vakje "Ik ga akkoord" en installeer of gebruik de OkiOki-app niet.

Je erkent en verklaart dat de digitale aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden geldt als een geldige elektronische handtekening die dezelfde juridische waarde heeft als een origineel papieren document met natte inkt en een handmatig ondertekende handtekening.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze gebruiksvoorwaarden of delen ervan op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Jouw rechten onder deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden aan je meegedeeld via e-mail of via een pop-up, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

33REASONS is erkend als rekeninginformatiedienstverlener (betalingsdienst type 8) door de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14 / Berlaimontlaan 14, B-1000 Brussel (tel .: +32 2 221 21 11 - www.bnb.be) en staat onder toezicht van de Nationale Bank van België en de Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Zelfstandigen en Energie. Stad Atrium C, Progrèsstraat / Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel (Tel .: 32 800 120 33 - www.economie.fgov.be).

1. De diensten en registratie

 • De OkiOki-app is een mobiele applicatie, beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar of ouder, geregistreerd bij de kruispuntbank van ondernemingen en handelend in het kader van hun professionele activiteiten.
 • De OkiOki App biedt gebruikers een breed scala aan (financiële) diensten. De services en functionaliteiten van de OkiOki-app kunnen variëren, afhankelijk van de opties die je hebt geselecteerd. Sommige services zijn betaalde services. Meer details over de diensten en de tarieven voor diensten zijn beschikbaar op onze website https://www.OkiOki.be/.
 • Met de diensten kan je onder andere:
 • ~Account Information Services (AIS) zoals gedefinieerd in de PSD2-wetgeving, dwz. verbinding maken met je bankrekening en je banktransacties importeren in de OkiOki-app;
 • ~Nieuwe uitgaven toevoegen of uploaden, bonnen/betaalbewijzen scannen en relevante informatie lezen in de OkiOki-app;
 • ~Jouw uitgaven classificeren;
 • ~Ontvangsten, facturen en boekhoudkundige documenten koppelen met transacties;
 • ~Verkoopfacturen maken en verzenden;
 • ~Documenten en transactiegegevens versturen naar je accountant;
 • ~Feedback ontvangen of vragen van je accountant;
 • We benadrukken dat de OkiOki-app (financiële) administratieve assistentiediensten voorziet, maar de Gebruiker is uiteindelijk verantwoordelijk voor het verifiëren, valideren en goedkeuren ervan.
 • Om de OkiOki-app te kunnen gebruiken, moet je een bestaande zichtrekening hebben. Daartoe moet je (a) registreren als Gebruiker (hetzij rechtstreeks of via je accountant) (b) expliciete toestemming geven dat we onder meer toegang hebben tot je bankrekeningen en (c) ons tijdig alle noodzakelijke en correcte informatie verstrekken. Er mag slechts één account aan één persoon en één e-mailadres zijn gekoppeld. Verder moet je ervoor zorgen dat deze informatie up-to-date blijft. De Gebruiker zal ons geen valse of onjuiste informatie verstrekken over zijn/haar identiteit of zijn/haar identiteit op een andere manier verkeerd weergeven. Als de gebruiker onjuiste, onvolledige of verouderde informatie verstrekt, behouden we ons het recht voor om het account van de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen..
 • Jouw wachtwoord beschermt jouw gebruikersaccount. Je moet een veilig wachtwoord kiezen en combinaties of wachtwoorden vermijden die voor de hand liggen. Je bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten op je account en voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van je wachtwoord en alle aanvullende identificerende informatie die nodig is voor het gebruik van de OkiOki-app. Je mag je accountgegevens niet met anderen delen. Je moet ons onmiddellijk informeren als je op de hoogte bent van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord of van enig ander ongeoorloofd gebruik van je accountgegevens. Als je gebruikersnaam of wachtwoord verloren of gestolen is, of als je denkt dat derden ongeoorloofde toegang tot je account hadden, laat het ons weten en wijzig je wachtwoord onmiddellijk.
 • Om de OkiOki-app te openen en te gebruiken, hebt u een functionerend hardwaresysteem, internettoegang en een moderne internetbrowser nodig. De OkiOki-app is grondig getest met Google Chrome, Mozilla Firefox en Apple Safari in de laatste drie (3) versies.

2. Recht op toegang en gebruik

 • Tenzij anders aangegeven, verlenen wij je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt, herroepbaar recht op toegang, gebruik en weergave van de OkiOki-app en de informatie die hierop wordt verstrekt voor je persoonlijk professioneel gebruik (voor zover nodig voor het beheer van de financiën van de gebruiker), op voorwaarde dat je de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig naleeft. De OkiOki-app wordt aan jou in licentie gegeven, niet verkocht. Al onze rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend onder deze gebruiksvoorwaarden, blijven behouden.
 • Je stemt ermee in alle passende maatregelen te nemen om je eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen op het internetnetwerk.
  Je dient het gebruik van computers en mobiele telefoons die voor het publiek toegankelijk zijn, te vermijden, rekening houdend met de risico's die inherent zijn aan dit type toegang, en met name met de mogelijkheid om de beveiliging van je inloggegevens in gevaar te brengen.
 • Je bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van een geschikte manier van beveiliging, bescherming en beveiliging van je apparatuur en gegevens. We raden je ten zeerste aan:
 • ~gebruik cryptografische middelen om je gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang;
 • ~maak periodiek een back-up van je gegevens;
 • ~update regelmatig je software en onderhoud te allen tijde een up-to-date antivirus.
 • Je erkent dat de OkiOki-app informatie, software, foto's, video's, teksten, afbeeldingen, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, berichten, opmerkingen, feedback, ideeën, recepten, notities, tekeningen, artikelen en ander materiaal bevat ("Informatie" ) die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, patenten, handelsmerken, ontwerp en modellen, handelsgeheimen, eigendomsrechten op knowhow, vertrouwelijke informatie, modelrechten en/of andere eigendomsrechten , en dat deze rechten (al dan niet geregistreerd) geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu of hierna bestaan.
 • In ieder geval is en blijft 33REASONS de eigenaar of licentiehouder van deze rechten, waardoor alle informatie auteursrechtelijk beschermd is onder de toepasselijke copyrightwetgeving (en 33REASONS bezit een copyright bij de selectie, coördinatie, ordening en verbetering van dergelijke informatie) . Bovendien zijn alle handelsmerken die op de OkiOki-app verschijnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derde partijen kunnen ook aanvullende eigendomsrechten hebben op de informatie die zij beschikbaar stellen op de OkiOki-app.

3. Verboden gebruik

 • Je erkent dat de eigendomsrechten op de Informatie eigendom zijn van 33REASONS (of haar licentiehouders), en vanuit dit oogpunt mag je geen wijzigingen aanbrengen, kopiëren, in sublicentie geven, leasen, verkopen, publiceren, verzenden, aanpassen, verbeteren, (her) de informatie geheel of gedeeltelijk distribueren, uitvoeren, reverse-engineeren, toewijzen, demonteren, decompileren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken creëren of op welke manier dan ook exploiteren. Wanneer informatie naar je apparaat wordt gedownload, verkrijg je geen eigendomsbelang in dergelijke informatie. Wijziging van de informatie of gebruik van de informatie voor enig ander doel, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van informatie in gedrukte vorm of op een website, app of netwerkcomputeromgeving is ten strengste verboden, tenzij je vooraf onze schriftelijke toestemming hebt verkregen. je hebt ook onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig om een hyperlink naar onze website en/of OkiOki-app te maken.
 • Je mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van de OkiOki-app legt (buiten de aangegeven limieten) of die probeert de goede werking van de OkiOki-app te belemmeren.
 • Je zal geen actie ondernemen met de bedoeling de OkiOki-app te beschadigen door virussen, ‘wormen’, defecten, ‘Trojaanse paarden’, ‘malware’, ‘spyware’ of items van destructieve aard.
 • Je mag de OkiOki-app niet gebruiken op een manier die een persoon kan schaden of anderszins een persoon kan schaden, belasteren, misbruiken, lastigvallen of bedreigen of derden kan aanmoedigen om dit te doen.
 • Je zal de OkiOki-app niet gebruiken op een manier of voor enig doel dat in strijd is met een wet of andere regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, antiwitwaswetten en -regelgeving), of voor een overdracht van gegevens die illegaal is of kan zijn , frauduleus, lasterlijk, intimiderend, invasief of schadelijk voor de privacy van derden, of virussen bevat, of de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van 33REASONS, zijn licentiegevers of andere individuen of entiteiten schendt of kan schenden.
 • Je zalniet proberen toegang te krijgen tot gereserveerde of beschermde delen van de OkiOki-app, waartoe je geen expliciete toegang hebt verkregen.

4. Beperking van garanties en aansprakelijkheid

Let op de volgende belangrijke beperkingen van garanties en aansprakelijkheid:

 • De OkiOki-app en de informatie op de OkiOki-app zijn uitsluitend bedoeld om je te helpen. Je moet je ervan bewust zijn dat 33REASONS noch enige persoon die namens 33REASONS handelt, verantwoordelijk is voor het gebruik dat je maakt van de OkiOki-app en/of de informatie. Je bent verantwoordelijk voor het verifiëren, valideren en bevestigen van de diensten, zoals voorzien in artikel 1.4, en om ons voldoende input te geven.
 • Noch 33REASONS, noch een van onze gelieerde ondernemingen, noch een van onze of hun respectievelijke licentiegevers, licentiehouders, serviceproviders of leveranciers garanderen dat de OkiOki-app of enige daarin vervatte functie ononderbroken of foutloos zal functioneren, noch dat alle defecten zullen worden gecorrigeerd. Je gebruikt de OkiOki-app op eigen risico.
 • 33REASONS zal redelijke inspanningen leveren om de OkiOki-app operationeel te houden. Bepaalde technische problemen of onderhoud kunnen echter, van tijd tot tijd, tijdelijke onderbrekingen veroorzaken. 33REASONS behoudt zich het recht voor om periodiek en op elk moment, met of zonder kennisgeving, de functies en kenmerken van de OkiOki-app tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit alles zonder aansprakelijkheid jegens jou, voor enige onderbreking, wijziging of beëindiging van de OkiOki App of een functie of kenmerk daarvan.
 • Je begrijpt, gaat ermee akkoord en accepteert dat 33REASONS niet verplicht is om de OkiOki-app te onderhouden, te ondersteunen, te upgraden of bij te werken, of om enige of enige specifieke informatie over de OkiOki-app te leveren. 33REASONS en/of de eigenaren van informatie kunnen dergelijke informatie van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dit onderdeel zal worden toegepast voor zover wettelijk toegestaan.
 • Voor zover wettelijk toegestaan, is 33REASONS ook niet aansprakelijk voor, of biedt garanties of waarborgen aan, de Gebruikers met betrekking tot:
 • ~enige schade als gevolg van technische problemen die zijn aangetroffen in de OkiOki-app, met name door virussen, onderbreking van de service, websites en / of apps van derden waarnaar de OkiOki-app linkt of die naar de OkiOki-app linkt;
 • ~enige schade aan uw IT-infrastructuur en elk verlies van informatie als gevolg van het downloaden van elementen van de OkiOki-app. U bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up van uw gegevens en informatie;
 • ~enige schade in verband met je gebruik van de OkiOki-app, waarvan de hoofdoorzaak overmacht, feiten of handeling van derden is die niet (uitsluitend en exclusief) onder de controle van 33REASONS vallen;
 • ~alle schade die, voor zover het de financiële informatie betreft, het gevolg is van materiële fouten in de gegevens en informatie op de OkiOki-app en, voor zover het andere secties betreft, van elke fout in de gegevens en informatie van de OkiOki-app;
 • ~schade als gevolg van onduidelijke documenten, tickets, lettertype die de leesbaarheid onmogelijk of moeilijk maken;
 • ~schade als gevolg van fouten die je begaat bij het gebruik van de OkiOki-app;
 • ~eventuele schade als gevolg van je eigen beoordeling van de gegevens en informatie op de OkiOki-app;
 • ~de betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid, waarheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de OkiOki-app en de gerelateerde informatie;
 • ~het foutloos en continu gebruik van de OkiOki App of de compatibiliteit ervan in combinatie met andere hardware, software, systemen of gegevens;
 • ~voldoen aan de eisen of verwachtingen van de gebruiker;
 • ~de juistheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de opgeslagen gegevens.
 • 33REASONS heeft het recht om bij inbreuk of een vermoedelijke inbreuk alle nodige maatregelen te nemen, gegevens te blokkeren of te verwijderen, de toegang tot de gebruiker te blokkeren en/of de licentie op te schorten of te beëindigen, zonder dat de gebruiker enig recht op schadevergoeding heeft.
 • Zonder het voorgaande te beperken, en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is 33REASONS niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbreking van de service en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie of andere systemen buiten de redelijke controle van 33REASONS.
 • Deze disclaimers zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. De duur van alle wettelijk vereiste garanties, indien aanwezig, is in ieder geval beperkt tot de wettelijke garantieperiode.
 • Je begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat (voor zover wettelijk toegestaan) wij en onze gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, voorbeeld- of punitieve schade, of welke andere schade dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van zaken, verlies van inkomsten, verlies van gegevens, verliezen die voortvloeien uit of worden veroorzaakt door verlies, onderbreking of corruptie van gegevens, enz. Als je niet tevreden bent met een deel van de OkiOki-app, of met één van deze Gebruiksvoorwaarden, is je enige en exclusieve remedie het stopzetten van je gebruik van de OkiOki-app.
 • De gebruiker accepteert dat als een van zijn acties, opzettelijk en in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, de werking van de OkiOki-app verstoort of de OkiOki-app beschadigt, hij 33REASONS volledig moet vergoeden voor alle kosten om de getroffen systemen te repareren, evenals voor alle schade, zowel direct als indirect (inclusief maar niet beperkt tot winstderving, omzet, verlies van klanten en goodwill) geleden door 33REASONS als gevolg van dergelijke handelingen. De gebruiker dient 33REASONS in ieder geval te vrijwaren voor alle verliezen, kosten en alle mogelijke schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit dergelijke handelingen.
 • Je gaat ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, je enige en exclusieve middel om elk probleem of ontevredenheid met de OkiOki-app op te lossen, het verwijderen van je account is en het stoppen met het gebruik van de OkiOki-app.

5. Informatie verstrekt via de OkiOki-app

 • De OkiOki-app kan informatie (inclusief gepersonaliseerde tips) bevatten die bedoeld is om de gebruiker te informeren over specifieke aspecten met betrekking tot zijn werking, of de rechten of plichten van de gebruiker met betrekking tot boekhoudkundige of fiscale verplichtingen.
 • De documenten en informatie in de OkiOki-app en onze website zijn alleen voor algemene informatiedoeleinden. De door ons verstrekte informatie is generiek en niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies of oordeel, dat alleen kan worden gegeven door een professionele adviseur.
 • Hoewel we ernaar streven om de OkiOki-app zo nauwkeurig mogelijke informatie te bieden, garanderen we niet de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie in de OkiOki-app of is het niet aansprakelijk voor enig verlies met betrekking tot de informatie in de OkiOki App of onze website.
 • Als je een fout of tekortkoming opmerkt met betrekking tot de informatie die wordt gepresenteerd op de OkiOki-app of onze website, kan je ons dit per e-mail melden via hello@33reasons.be. We specificeren echter dat het in geen geval vereist is om deze inhoud in een dergelijk geval te wijzigen.

6. Links naar website en/of toepassingen van derden

 • 33REASONS kan verschillende soorten links aanbieden naar andere (derde) websites en/of applicaties die niet het eigendom zijn van, worden beheerd of geheel of gedeeltelijk worden beheerd door 33REASONS. De links naar dergelijke websites en/of applicaties van derden worden uitsluitend voor jouw gemak en informatie verstrekt.
 • De inhoud van een van deze websites of applicaties van derden staat niet onder onze controle, en als je besluit om een dergelijke website of applicatie te openen, doe je dit volledig op eigen risico. Het feit dat we een link naar een website of applicatie van een derde partij geven, betekent niet noodzakelijkerwijs dat we een dergelijke website of applicatie onderschrijven, autoriseren of sponsoren of dat deze gelieerd is aan een dergelijke derde partij. Elke vermelding van de producten of diensten van een derde partij die voor jouw gemak en informatiedoeleinden wordt verstrekt, houdt geen goedkeuring of aanbeveling van dergelijke producten of diensten door ons in.
 • Bovendien kunnen websites of applicaties die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van, worden beheerd door of beheerd worden door derden, links naar onze website en/of applicaties bevatten. Een dergelijke link kan in principe niet worden gegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 33REASONS. 33REASONS heeft echter, zelfs met toestemming, niet de mogelijkheid om de inhoud van deze websites en/of applicaties te onderzoeken en heeft geen enkele invloed of zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en/of applicaties.
 • Als je de OkiOki App gebruikt op een apparaat en/of platform van een derde partij, ben je ook gebonden aan de algemene gebruiksvoorwaarden/voorwaarden van die derde partij bij het gebruik van de OkiOki App. Je bevestigt dat je kennis hebt genomen van dergelijke algemene gebruiksvoorwaarden / voorwaarden en dat je deze accepteert. Als dit niet het geval is, mag je de OkiOki-app niet gebruiken.

7. Vrijwaring

 • Je stemt ermee in om 33REASONS en onze functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (inclusief, maar niet beperkt aan redelijke advocaat- en juridische kosten en uitgaven) die voortvloeien uit je oneigenlijk gebruik van de OkiOki-app, je schending van deze gebruiksvoorwaarden of je inbreuk, of de inbreuk of het gebruik door een andere gebruiker van jouw account in het kader van de OkiOki-app.

8. Duur en beëindiging

 • Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan voor onbepaalde tijd en blijven van toepassing totdat ze door jou of 33REASONS worden beëindigd. 33REASONS kan uw je toegang tot de OkiOki-app op elk moment beëindigen of opschorten, met een voorafgaande kennisgeving van een maand. Je kan je account en het gebruik van de OkiOki-app op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen. Tenzij de wet anders vereist, wordt om deze reden geen abonnement terugbetaald en blijf jeaansprakelijk voor de verschuldigde bedragen voor de betaalde services.
 • 33REASONS kan, onverminderd haar andere rechten die wettelijk of onder de Gebruiksvoorwaarden beschikbaar zijn, naar eigen goeddunken de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of de overeenkomst opschorten, je toegang tot de OkiOki-app en/of het account op elk moment weigeren of beperken als je deze gebruiksvoorwaarden schendt, ook in het geval van je daadwerkelijke of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van de OkiOki-app en/of informatie. Als je of 33REASONS het gebruik van de OkiOki-app beëindigt, of als 33REASONS jouw toegang tot de OkiOki-app opschort, ga je ermee akkoord dat 33REASONS niet aansprakelijk of verantwoordelijk is jegens jou.
 • Dit onderdeel zal worden toegepast voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

9. Data

 • 33REASONS zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens van de gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en onopzettelijk verlies of beschadiging.
 • 33REASONS en de gebruiker zullen voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. We zullen de persoonlijke gegevens van de gebruikers alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens tot onze beschikking hebben, en op een manier die in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring.

10. Behoudsclausule

 • Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van de gebruiksvoorwaarden volledig van kracht. Voor zover expliciete of impliciete beperkingen niet zijn toegestaan door toepasselijke wetten, blijven deze expliciete of impliciete beperkingen van kracht en van kracht voor zover maximaal toegestaan door dergelijke toepasselijke wetgeving.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

 • Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder uitvoering te geven aan beginselen van wetsconflicten.
 • Je stemt ermee in dat elke actie in rechte of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de OkiOki-app of deze gebruiksvoorwaarden, alleen zal worden ingediend bij de rechtbanken van Leuven (België) en je stemt hiermee in en onderwerpt je aan de persoonlijke jurisdictie van een dergelijke rechtbank om dergelijke acties te voeren.