Aankopen met je kredietkaart. Ook deze volgt OkiOki voor je op.

Kredietkaarten, handig in gebruik maar lastig voor je administratie

De uitgaven die je met je kredietkaart doet, verschijnen niet in het overzicht van je banktransacties. Enkel het bedrag dat overeenkomt met de maandelijkse afrekening van je kredietkaart - het totaal vermeld op je maandelijkse uitgavenstaat - verschijnt als een banktransactie. Dit maakt het lastig voor jezelf en je accountant om je kredietkaart uitgaven te staven aan de hand van de nodige documenten. Je moet namelijk steeds je uitgavenstaat bij de hand nemen en één voor één alle vermelde transacties overlopen en afpunten met de documenten die je al dan niet gevonden hebt. Pfff.

OkiOki to the rescue

OkiOki heeft hiervoor echter een unieke oplossing. Als jij OkiOki je uitgavenstaat bezorgt, dan leest zij alle uitgavenregels uit en vertaalt zij deze naar aparte transacties. Dit wil zeggen dat OkiOki ervoor zorgt dat deze kredietkaart transacties in OkiOki wel tussen je transacties verschijnen.

Handig om zo een overzicht te hebben van al je werkelijke uitgaven. Een dienst die je eigen bank je vandaag zelfs nog niet aanbiedt. Maar nog veel handiger omdat OkiOki zo dus zelf achter alle documenten van je kredietkaart uitgaven kan op zoek gaan.

En zo zijn ook jij en je accountant gerust dat iedere uitgave begeleid is van het juiste document.

Een handig overzicht

Van zodra je jouw eerste uitgavenstaat aan OkiOki bezorgt, dan creëert zij in het scherm "Bank accounts & cards" een apart overzicht voor je kredietkaart. Zo kan je daar naast al je bankrekeningen dus ook een unieke 'rekening' voor je kredietkaart raadplegen.

In een grafiekje krijg je een handige vergelijking van de uitgaven per maand. Met daaronder al je uitgavenstaten voor die bepaalde kredietkaart opgelijst. Per uitgavenstaat groeperen we je de individuele transacties en de daarbij horende documenten als ook de maandelijkse transactie van de afrekening.

Handig, niet?

Probeer nu alle voordelen van OkiOki gedurende 30 dagen gratis.

Go
8,99/m
excl. BTW
1 bankrekening
1 mailbox
1 cloud-folder
25 documenten/m
€ 0.50/extra document
Start nu gratis
Meest gevraagd
Grow
18,99/m
excl. BTW
2 bankrekeningen
2 mailboxen
2 cloud-folders
70 documenten/m
€ 0.30/extra document
Start nu gratis
Scale
44,99/m
excl. BTW
3 bankrekeningen
3 mailboxen
3 cloud-folders
200 documenten/m
€ 0.20/extra document
Start nu gratis

Vaak gestelde vragen over kredietkaarten en hun uitgavenstaat

Welke kredietkaarten ondersteunt OkiOki?

Vandaag herkent OkiOki de uitgavenstaten van Mastercard en Visa van de Bank Card Company (BCC).

Ondersteunt OkiOki ook prepaid kredietkaarten?

Ook uitgavenstaten van prepaid kaarten worden door OkiOki herkend. In plaats van een maandelijke afrekening heb je dan individuele stortingen waarmee je je prepaid kaart oplaadt. Deze kan je voorlopig niet aan je kredietkaartoverzicht in OkiOki linken maar je kan deze eenvoudig verwijderen uit je to-do lijst via een automatiseringsregel of je kan ze gewoon met een commentaar of tag op 'Complete' zetten.

Hoe kan ik mijn uitgavenstaat aan OkiOki bezorgen?

Om je kredietkaart uitgavenstaat toe te voegen aan OkiOki, volg je de volgende stappen:

  1. Ga naar je menu en kies bij “Documenten” voor “Document uploaden”
  2. Kies in je documenten de scan van de uitgavenstaat of de PDF die je van de bank kreeg.
  3. Voeg je document toe. OkiOki zal je uitgavenstaat nu verwerken. Dat kan een paar minuten duren omdat ze je document gaat uitlezen.
  4. Nadien zal OkiOki de transacties van je uitgavenstaat koppelen aan de bijhorende documenten. Als ze je hulp hierbij nodig heeft, zal ze je dat via je to-do lijstje laten weten.

!Belangrijk: Als je je uitgavenstaat op papier ontvangt, zorg dan voor een kwaliteitsvolle scan. Het uitlezen van de verschillende lijnen vereist namelijk dat het document mooi recht staat op de scan. Zorg er ook voor dat je alle pagina’s van je uitgavenstaat inleest voor het meest correcte resultaat.

Wat als ik 2 kredietkaarten aan dezelfde rekening heb gekoppeld?

Vermoedelijk ontvang je dan één uitgavenstaat met daarin twee afzonderlijke overzichten per kaart. En je hebt maar één transactie op je bankrekening. In dat geval kan je best elk overzicht afzonderlijk aan OkiOki bezorgen. Zo herkent OkiOki ook beide kaarten afzonderlijk en kan ze je afzonderlijke overzichten aanbieden per kaart. Je transactie van de maandelijkse afrekening kan je dan linken aan één van de overzichten.

Hoe gaat OkiOki met facturen die ik twee maal oplaad/doorstuur?

OkiOki heeft logica ingebouwd om dubbele facturen zoveel mogelijk te vermijden.

OkiOki onderscheidt twee soorten duplicaten.

  • Fysieke duplicates: documenten die binair exact gelijk zijn. Daarvan wordt enkel de eerst-opgeladen versie bewaard.
  • Logische duplicates: documenten die dezelfde ge-extraheerde data hebben, bijvoorbeeld twee individuele scans van hetzelfde document.  Als de OCR data overeenkomt dan worden die documenten aan elkaar gekoppeld in OkiOki. Als je er dan op klikt, kan je zien dat er twee versies van het document aanhangen. Aan de gebruiker om dan te beslissen of het effectief dubbels zijn (en dus delete) of dat het toch om twee verschillende facturen gaat (dus loskoppelen).