Een positieve impact op het leven van andere mensen

Terugblikkend op een carrière van meer dan 20 jaar digitale producten, diensten en communicatie bouwen voor gerenommeerde merken, was het tijd voor verandering. We verlieten onze job als managing partners van Boondoggle en lanceerden 33reasons. Onze nieuwe professionele speeltuin waarin we konden experimenteren en co-creëren. Met de sterke ambitie om een digitale dienst neer te zetten die financiële administratie makkelijk en plezant maakt.

Erik Meylemans
Erik Meylemans
Co-founder
Vincent Depoortere
Vincent Depoortere
Co-Founder
Pieter Lambrechts
Pieter Lambrechts
Co-Founder

De zoektocht naar een positieve impact

Als CEO, CTO en CSO van Boondoggle hebben we, Pieter, Vincent & Erik, (financiële) merken begeleid om een meer zinvolle rol in de maatschappij in te nemen door het leveren van betere product- en diensten ervaringen. We creëerden een cultuur van nauwe samenwerking met onze klanten op alle niveaus, van C-level tot designers en software ontwikkelaars. Maar uiteindelijk realiseerden we ons maar al te vaak dat onze impact beperkt werd tot de gebruikerservaring, tot het verbeteren van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van een voorgedefinieerde set producten en diensten. Eerder wat polijsten aan de oppervlakte of het verhaal errond vormgeven dan echt impact hebben op de waardepropositie van het merk.

Vanuit consumentenonderzoek voor diezelfde klanten in sectoren als gezondheid en persoonlijke verzorging, telecom, energie of financiën botsten we vaak op consumenten met eenzelfde verlangen. Consumenten op zoek naar een makkelijker en gelukkiger leven, waarbij ze van merken verwachten dat deze hen in deze zoektocht ondersteunen. Door hen bijvoorbeeld tijd te helpen besparen of betere gewoontes aan te leren. Maar deze zelfde consumenten geven aan dat slechts 30% van de merken hen hier ook degelijk mee helpen.

In een samenvallen van deze ervaringen en inzichten hebben we 33reasons gelanceerd. Om verder te bouwen op onze ervaring met het begrijpen en aligneren van de ambitie van merken en bedrijven, de noden van consumenten en de technologische opportuniteiten. Met de ambitie om een digitale dienst te lanceren die wel degelijke een positieve impact heeft op het leven van de mens.

OkiOki: terug naar de oorzaak van het probleem

Als ervaren service designers en design thinkers zijn we ons verhaal gestart met kwantitatief en kwalitatief onderzoek om ons in te leven in onze doelgroep, de ondernemers en de accountants.

Al vroeg ontdekten we dat hun relatie, gebaseerd op vertrouwen, wel eens kon gedestabiliseerd worden door de digitale disruptie die langzaam maar zeker zich ook afspeelt in de wereld van de financiële administratie. Ondernemers willen af van de stress die ze ieder kwartaal ondervinden en tegelijk ontbreken ze inzicht in de financiële kant van hun ondernemerschap. Accountants daarentegen lopen ieder kwartaaleinde aan tegen pieken in hun werkdruk en ontbreken tegelijk de tijd om hun klanten strategisch te ondersteunen. Zowel ondernemers als accountants missen een adequate oplossing. Ondanks het feit dat de accountancy software ontwikkelaars in allerijl proberen bij te benen met de digitale evolutie en het feit dat na fintech ook accounttech meer en meer zijn intrede maakt.

Vanuit dat inzicht hebben we het concept voor OkiOki gecreëerd. Vertrekkende vanuit de overtuiging dat alles begint bij het gebrek aan motivatie van de ondernemer voor en de complexiteit van het ecosysteem van de financiële administratie. En met de ambitie om iedere ondernemer een financiële assistent aan te bieden.

Klaar voor de start

Na 4 maanden van research, concept creatie en gebruikerstesten, was het tijd om ons concept te vertalen naar een tastbaar product. Met onze design- en ontwikkel iteraties zetten we koers naar een eerste alfa release. We bereidden onze licentie-aanvraag als Account Information Service Provider (AISP) bij de Nationale Bank Van België voor. En we lanceerde onze 'roadshow' waarbij we accountancy kantoren bezoeken op zoek naar toekomstige partnerships.

Vandaag, 1 jaar nadat we onze comfort zone verlaten hebben, hebben we onze alfa gelanceerd. Blazej en Csaba zijn ondertussen als full-stack software ontwikkelaars mee aan boord gekomen. We hebben een groeiende community van beta testers waaronder ondernemers en accountants. En we hebben onze AISP licentie bij de Nationale Bank van België verkregen.